Kidiyo op de groep - Testers gezocht! - Kidiyo
Ben jij op zoek naar entertainment voor de kinderen tijdens de zomervakantie?
juli 25, 2018
Memory
oktober 9, 2018

Kidiyo op de groep – Testers gezocht!

De telefoon. Rinkelend, trillend en prikkelend helpt hij menigeen de dag door. Maar ook inspirerend en verbindend. Ik heb er op zijn minst een haat-liefde verhouding mee. Voor mezelf, maar al helemaal voor mijn kinderen van 2 en 4.

Ik vind het dus niet vreemd als men mij vraagt waarom Kidiyo zo nodig een mobiele app voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar moet maken en waarom ik daar zo enthousiast over ben. En dan ook nog eens voorstander ben van het gebruik van deze app bij kinderdagverblijven.
Ja, waarom eigenlijk?

Online media op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang is iets wat de meeste ouders liever niet willen. En dat is logisch. Het schrikbeeld overheerst: kinderen die opgezogen worden door digitale media zonder aandacht voor de wereld om hen heen. Het gebruik van digitale media is veelal een passieve activiteit, ingezet om "even van kinderen af te zijn".

Wij geloven dat digitale media wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan het spel en de ontwikkeling van kinderen, zolang ze op de juiste manier worden ingezet. En deze positieve bijdrage is onze missie.


 
Digitale media zijn nu eenmaal niet meer weg te denken uit ons tijdsbeeld. Ook niet voor jonge kinderen.

Dat maakt veel verzorgers onrustig. Hoe ga je op een verantwoorde manier om met iets waar je zelf niet mee bent opgegroeid? Die zorg en die vragen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze app.


 

Meerdere kinderdagverblijven hebben zich al aangesloten bij onze visie. Juist omdat digitale media niet meer weg te denken zijn uit de huidige samenleving en men kinderen daarmee op een verantwoorde manier in aanraking wil brengen. De eerste pilots met de Kidiyo app op de buitenschoolse opvang zijn inmiddels een feit.

Zo hebben we een digitale tafel (touchtable) neergezet op buitenschoolse opvang De Berenboot (Solidoe, Aalsmeer). Solidoe had al een trainingsprogramma gevolgd bij Sardes onder leiding van Denise Bontje. Ze helpt crèches en kinderdagverblijven een visie op media te ontwikkelen. De Berenboot had dus al wel een visie maar wist nog niet goed hoe ze digitale media zodanig konden inzetten op de groep dat het groepsproces intact zou blijven.

In groepjes van 2 tot 6 kinderen werd de app gespeeld op de Kidiyo Touchtable. De kinderen gingen enthousiast aan de slag.


 

De connectie met de echte wereld wordt in onze app onder meer gelegd in het "Mini Avontuur" en de "Bi Ba Bubbel Bende". Wat zagen wij als kinderen Kidiyo deze spellen speelden en op welke manier dragen deze spellen bij aan de ontwikkeling?

HET MINI AVONTUUR OP DE GROEP

Onze Mini Avonturen brengen kinderen spelenderwijs in aanraking met wisselende onderwerpen. Huidig thema: de ruimte. In de app wordt het thema op laagdrempelige manier geïntroduceerd en er worden simpele opdrachten gegeven die onder begeleiding van een volwassene kunnen worden uitgevoerd.


 

Wat zagen we?

Bij de Berenboot hebben de kinderen eigen raketjes geknutseld en ruimteschoenen gemaakt. Niet alleen waren de kinderen creatief bezig, ze praatten ook met elkaar over het onderwerp, hun fantasie werd geprikkeld en ze werkten samen. De digitale media dienden dus niet als primaire bron van entertainment maar als aanvulling op het "analoge spel".


Effect op ontwikkeling

Het Mini Avontuur prikkelt de fantasie. Samen bouwen aan een ruimteschip, samen bepalen hoe het eruit komt te zien. Problemen oplossen die onverwacht op je pad komen. Fantasiespel is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het ontwikkelt belangrijke sociale vaardigheden zoals empathie, je stelt je voor hoe iets voor een ander zou kunnen zijn. Fantasie zorgt voor creativiteit, wat bij volwassenen ook wordt gerelateerd aan het probleemoplossend vermogen.


 

Samenwerken is een vaardigheid die in het Mini Avontuur goed geoefend kan worden. Een cruciale vaardigheid voor alle leeftijden. Tijdens dit samenspel op de groep was de leidster enkel betrokken door een paar simpele open vragen te stellen om de taalontwikkeling en de verbeeldingskracht extra te stimuleren. “Hoe kun je in de ruimte eigenlijk drinken?”.


BI BA BUBBELBENDE OP DE GROEP

Het bubbelspel leert de allerjongste kinderen kennismaken met de kleuren rood, groen, blauw en geel. De opdracht is om dierenvriendjes uit bellen te bevrijden. Dit doen ze onder andere door buiten het scherm opdrachten uit te voeren. "Spring als een kikker! Loop als een krab! Zwem als een walvis! Vlieg als een bij!"

Wat zagen we?

Kinderen bewogen sowieso al omdat de touchtable relatief groot is voor de kleine kinderhanden. Verder vergt het indrukken van een bubbel al de nodige hand-oog coördinatie. Beiden zorgden al voor verrassend leuke groepsdynamiek. Een mooie bijkomstigheid!


 

Effect op de ontwikkeling

De jongste kinderen leren de kleuren kennen. In de hogere levels van het spel worden die kleuren in verband gebracht met objecten uit het dagelijks leven. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd.

In de laatste levels worden de executieve functies uitgedaagd. Executieve functies vormen een belangrijk onderdeel in het vermogen om te plannen en besluiten te nemen. In dit spel wordt de uitgestelde aandacht op de proef gesteld doordat kinderen een opdracht pas uit mogen voeren nadat ze eerst een andere opdracht hebben uitgevoerd. Een eenvoudige oefening die kinderen voorbereidt op en leert omgaan met de prikkelrijke omgeving waarin ze opgroeien.

Zoals gezegd is er ook de fysieke uitdaging. Kikkersprongen, bijenvluchten, walvisplonzen. De motorische vaardigheden worden getraind en kinderen worden gestimuleerd te bewegen.

Doel van de "Kidiyo op de groep" pilot


 

Dit doel sluit aan bij de vraag van kinderdagverblijven hoe zij digitale media op een veilige manier en met behoud van kernwaarden kunnen inzetten op groepen. Wij gaan graag samen met kinderdagverblijven die uitdaging aan.

Interesse om ons te helpen bij ontwikkeling van "Kidiyo op de groep", of meer vragen?

Stuur een mail naar: annebel@kidiyo.com.

Liever eerst zelf de spellen uit onze app ervaren? Download de Kidiyo app hier.